Een uiterst trieste vertoning. Ondertussen (voorjaar 2022) zijn alle gekapte bomen afgevoerd en waarschijnlijk terecht gekomen in een biomassa installatie. Wat rest is een braakliggend stuk terrein, dat vanaf april 2022 afgegraven zal worden. Voor de goede orde: het gaat hier nog steeds om een stuk terrein, met als bestemmingsplan: OPENBAAR GROEN !