Beeldvorming:

Tekst zoals uitgesproken in het kader van de Beeldvormende Avond, in het gemeentehuis van Bloemendaal, op 6 sept. 2018

 

Geachte beeldvormers,

 

Op deze beeldvormende avond maak ik graag gebruik van de mogelijkheid om u wat meer informatie te verschaffen over het Blekersveld, te Overveen. Mogelijk loop ik hiermee achter de muziek aan, want uit de rapportage: -locatiestudie sociale woningbouw  van 17 okt. 2016-,  is reeds gebleken dat de gemeente van mening is dat: dat het stuk grond geen landschappelijke waarde heeft en geen onderdeel uitmaakt van een natuurgebied. Team Groen heeft geen bezwaar tegen het opheffen, van de groenbestemming.  En dat ondanks de aanduiding: huidig gebruik  “openbaar” groen.

 

Dan kom ik meteen aan mijn belangrijkste punt. Het stuk grond heeft geen landschappelijke waarde, zo wordt ons te verstaan gegeven; dat wil ik bestrijden, want het is wel degelijk een fraai stukje landschap, dat zichzelf min of meer heeft ontwikkeld tot een interessant natuurgebied en dat onder meer vele verschillende vogels en andere dieren herbergt. Ook staan er bijenkasten opgesteld, hetgeen veilig en verantwoord is, omdat het gebied afgesloten is voor de buitenwereld door middel van een hek. Het enige dat gemeente met enige regelmaat doet, is het maaien van het stukje grasveld, dat na al die jaren omzoomd is geraakt, met bomen en struiken. Ik moet toegeven dat de struiken wel gesnoeid dienen te worden; hier spreekt men van achterstallig onderhoud, in wat ik zou willen noemen het Blekersveldpark.

 

Men kan overigens, als het gaat om het Blekersveldpark net zo goed spreken, van een zogenaamd “klein bos” oftewel een “mini-bos”. Van een klein bos en bosranden is bekend dat ze vaak ongelooflijk rijk zijn aan soorten. Zeker wanneer ze, met oog voor de biodiversiteit worden beheerd. Zeer recent maakte de NOS melding van het feit dat:  - twaalf gemeenten samenwerking aan gaan, met de natuurorganisatie IVN, om de zogenaamde 'tiny forests' te gaan aanplanten. Dat zijn dichtbegroeide minibosjes, ter grootte van een tennisbaan. Op deze manier wil het IVN verstedelijkte gebieden groener maken. Ook dragen de bosjes bij aan meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval -.  Is het Blekersveldpark dan echt zo bijzonder zult u zich wellicht afvragen? Mijn antwoord, absoluut; ik heb als bewoner van een bovenetage hier goed zicht op.

 

Wilt u zichzelf een beeld vormen (en waar is deze avond anders voor bedoeld) dan kan dat via www.blekersveldpark.jouwweb.nl de site die vandaag in de lucht is gekomen. Ben ik als bewoner dan tegen woningbouw, nee natuurlijk niet, maar in een kwetsbaar gebied en bestaande woningen die nu al reeds dicht bij de zeer drukke randweg staan, ben ik als bewoner in ieder geval blij, dat er een groene buffer is tussen die zeer drukke N208 (circa 40.000 voertuigen per dag). (bron: https://www.wegenwiki.nl/N208)  Vandaag ( 6 sept. 2018) heb ik via de site van het longfonds.nl even een meting gedaan en wat blijkt, de luchtkwaliteit op Blekersveld is nu reeds matig, Reden temeer om het Blekersveldpark te koesteren in de huidige vorm en de overlast (lawaai en vervuiling) van de N208 zoveel mogelijk op afstand houden.

 

En dan nog even aandacht voor mijn eigen woongenot. Dat genot zal, wanneer de plannen door mochten gaan, zeer ernstig verstoord gaan worden. Niet alleen het rooien van de bomen, het opruimen van de (schijnbaar) licht vervuilde grond, het bouwrijp maken van de locatie, de sloop van het voormalige politiebureau en de nieuwbouw ook op die locatie, waardoor ik als bewoner en huurder van Brederode aan twee kanten, langdurig en intensief te maken zal krijgen met enorme overlast, nog los van al het transport, dat niet over de Randweg zal kunnen lopen, dus via de lokale wegen, de terreinen zal moeten bereiken. Ik moet zeggen, … ik kijk er niet naar uit !

Met dank voor uw aandacht, in de hoop vandaag, uw beeld verhelderd te hebben.

 

Justus van Loon

Bewoner van het Blekersveld

 

 

 

 

© Justus van Loon 2018

 

Op 6 sept. 2018 

organiseerde de gemeente Bloemendaal een  Beeldvormende Avond, (de regel is dat iemand die wil inspreken daarvoor drie minuten de gelegenheid heeft, waarna de raadsleden vragen kunnen stellen).

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb